Chỉ số quy mô cung đất đang tăng nhanh, sự phụ thuộc vào bất động sản của Trung Quốc vào điểm uốn đang nổi lên | chỉ số | bất động sản | cung đất

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-25 17:51:35
每日一“新”②|数据流变“价值流”重庆激活数字经济这样干|||||||

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands