Hiệu quả quay vòng vốn đạt mức thấp nhất trong 15 năm. Ngành sản xuất của Trung Quốc đang chìm sâu vào "khó khăn trong việc thu thập tài khoản" | Các khoản phải thu | Vốn | Sản xuất

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-18 18:53:09
部分Win10版本1809用户被强制升级至Win10版本2004|||||||

IT之家6月18日动静 据Neowin报导,微硬此前公布了Windows 10 May 2019更新,用户能够自止挑选装置驱动更新。不外当用户仍正在利用行将停止撑持的OS版本,那末微硬将会主动为用户的PC晋级到Windows 10的最新版本。

微硬克日便为Windows 10版本1809用户主动晋级为最新的Win 10版本2004。IT之家领会到,今朝仍有8.2%的Win 10 PC用户运转着2018年10月更新。

若是用户仍正在利用Windows 10版本1809,那末可挑选期待微硬将PC主动晋级到Win 10版本2004,大概本身也能够将PC晋级至更不变的版本1903或1909。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands